E-Fatura Hizmeti Verecek Özel Entegratör Firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 Belgeleri Alma Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı – Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın Nisan 2015 tarihli e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’nda, e-Fatura hizmeti verecek özel entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

Özel entegratör firma

  • Bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO 27001 belgelerine,
  • İş sürekliliği (Societal security – Business continuity) için ISO 22301 belgesine,
  • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olmalıdır.

Duyurular

İmha olunan malların girdi KDV’si ve sorumluları
|

    Geçen ay, 05.12.2009 günlü Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 113 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile “Kullanım Süresi Geçen Veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilecek KDV” başlığı altında, bu konuda bir düzenleme yapıldı. Bu yazımızda, … Daha Fazlasını Oku

Şirketlerle İlgili Özel Vergi Avantajları
|

Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları Vergi yasalarımızda, şirketleri ilgilendiren çok sayıda avantaj yer alıyor. İngilizlerin “Her şey öğrenilmeden önce zordur” diye bir atasözü var. Bu sözde olduğu gibi, bazı şirketlerin yöneticileri, kendilerine tanınan avantajları bilmedikleri için bundan yararlanamıyor ve daha … Daha Fazlasını Oku