BAŞKAN’IN MESAJI               

Her müşterimiz “tek” müşterimizdir felsefi ile firmalarımıza maksimum katkı sağlayarak TÜRKİYE’mizin büyümesine omuz vermek en büyük görevimizdir.

VİZYONUMUZ

Şirketimizi, sahip olduğumuz değerler ile faaliyet gösterdiğimiz bağımsız denetim ve danışmanlık alanında Batı Akdeniz’in en kalitelisi yaparak katma değeri en yüksek bir seviyeye çıkarmaktır.

MİSYONUMUZ

Sunmuş olduğumuz bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetlerinde yürürlülükte bulunan Bağımsız Denetim Standartlarına ve Türkiye Muhasebe Standartlarına eksiksiz uyarak hiçbir zaman mesleki etik değerlerden ve uluslararası kalite kontrol standartlarından ayrılmamaktır.

Makaleler

Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapıları ve Bütçe Sürdürülebilirliği
|

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARI VE BÜTÇE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Abdurrahman Halit GÖRMEZ Emine KIZILTAŞ UZUNALİ** Öz Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak özel sektör kuruluşlarında kullanılan mali tablo rasyo analizleri ile mali yapı ve bütçe sürdürülebilirlik çalışmalarının yerel kamu … Daha Fazlasını Oku

Türkiye İhracatçılar Meclisi
|

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ, İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ VE YENİ BİR TEŞEBBÜS OLAN TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ Türkiye’de ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan ihracatçıları örgütlendirmek, işbirliğini geliştirmek ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak suretiyle 1993 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi kurulmuştur. … Daha Fazlasını Oku

İmha olunan malların girdi KDV’si ve sorumluları
|

Geçen ay, 05.12.2009 günlü Resmi Gazete’de, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 113 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile “Kullanım Süresi Geçen Veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilecek KDV” başlığı altında, bu konuda bir düzenleme yapıldı. Bu yazımızda, özellikle ilaç … Daha Fazlasını Oku

Şirketlerle İlgili Özel Vergi Avantajları
|

Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları Vergi yasalarımızda, şirketleri ilgilendiren çok sayıda avantaj yer alıyor. İngilizlerin “Her şey öğrenilmeden önce zordur” diye bir atasözü var. Bu sözde olduğu gibi, bazı şirketlerin yöneticileri, kendilerine tanınan avantajları bilmedikleri için bundan yararlanamıyor ve daha … Daha Fazlasını Oku