Denetim Hizmetlerimiz

        Sahip olduğumuz Kamu Gözetim Kurumu (KGK) yetki belgesi ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespiti, denetim tekniklerinin uygulanarak yapılmakta ve raporlanması sağlanmaktadır.

Bu kapsamda yapılan denetimler şunlardır;

  • Bağımsız Denetim

Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS, UFRS, BOBİ FRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.

  • Bağımsız Sınırlı İnceleme

Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.

  • Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi

Uygulamaya yönelik bir taahhütname çerçevesinde, bir denetçinin, müşteri şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim prosedürlerini yürüterek fiili bulguların güvence verilmeden raporlanmasıdır.

  • Uygunluk Denetimi

Şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.

  • Suistimal/Hile Denetimi

Özellikle etkin bir iç kontrol sistemi bulunmayan şirketlerde neredeyse tüm süreçler suistimale açıktır. Bu gibi durumlarda süreçlerin ve işlemlerin şirket dışından yetkin bir hizmet sağlayıcı tarafından objetif bir biçimde gözden geçirilmesi, olası suistimallerin veya suistimale açık alanların ortaya çıkarılması açısından tek çözümdür.

Şirketimiz, iç denetim hizmetlerinin bir parçası olarak müşterilerine suistimal inceleme ve soruşturma hizmeti vermektedir. Tek sefere mahsus veya sürekli olarak sağlanan bu hizmetlerin sonuçları ve çözüm önerileri, firma sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Suistimal Hizmetlerimiz arasında başlıca aşağıdaki çalışmalar bulunmaktadır;

  • Suistimal denetimi birimi kurulumu,
  • Suistimal risklerinin belirlenmesi,
  • Suistimal tespit edici ve önleyici iç kontrol sistemlerinin kurulumu,
  • Suistimal denetimi, soruşturması ve incelemelerinin yapılması,
  • Suistimal eğitimleri.