orion1

Şirketlerin birleşme ve devralma, borç ve sermaye finansmanı ile şirket değerlerinin tespiti konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
Şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejilere odaklanarak, kurumsal finansman projelerinde objektif, tarafsız ve bağımsız görüş verilmektedir.
Kurumsal Finansman ekibimiz, aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

 

  • Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları,
  • Şirket/Hisse satışı, Şirket bölünmeleri,
  • Sermaye Piyasasından kaynak temininde tahvil ve pay senedi ihracında teknik destek,
  • Alıcı ve satıcı durum tespiti (Due Diligence) çalışmaları,
  • Hedef şirket araştırması, sektör analizi vergisel ve finansal durum tespiti,
  • Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri doğrultusunda şirket değerlemeleri.