Günümüz karmaşık mevzuat yapısında farklı ürün ve sektörlerde bilgi sahibi olan kadromuz ile müşterilerimize destek olunmaktadır.

Vergi Danışmanlık Hizmetlerimiz;

  • Sürekli vergi danışmanlığı,
  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler,
  • Yurt dışında iş yapan Türk vatandaşı kişi ve kurumlara vergi danışmanlığı,
  • Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye’de vergisel açıdan gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi,
  • KDV planlaması,
  • Lisans, royalty, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb, sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi,
  • Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti.