Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapıları Oran Analiz Yöntemiyle Karşılaştırılması

Gönderildiği yer: Makaleler | 0

 Ö z Bu çalışmada, özel sektör kuruluşlarında etkili bir şekilde kullanılan ve finansal bilgi kullanıcılarının kararlarına yön veren mali tablo oran analiz teknikleri, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin mali tablolarına uygulanarak, büyükşehir belediyelerinin mali yapı ve bütçe sürdürülebilirliklerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Çalışmada, … Daha Fazlasını Oku

Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapıları ve Bütçe Sürdürülebilirliği

Gönderildiği yer: Makaleler | 0

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ YAPILARI VE BÜTÇE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Abdurrahman Halit GÖRMEZ Emine KIZILTAŞ UZUNALİ** Öz Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak özel sektör kuruluşlarında kullanılan mali tablo rasyo analizleri ile mali yapı ve bütçe sürdürülebilirlik çalışmalarının yerel kamu … Daha Fazlasını Oku

Turizm Yatırımlarında Kamu Arazilerinin Tahsisine İlişkin Son Düzenleme

Gönderildiği yer: Makaleler | 0

TURİZM YATIRIMLARINDA KAMU ARAZİLERİNİN TAHSİSİNE İLİŞKİN SON DÜZENLEME Turizm sektörü ekonomilerin ve kültürlerin küreselleşmesinde hiç şüphesiz en büyük paya sahiptir. Turizm yatırımlarının artması veya daha önce yapılan yatırımların restore edilmesi dünya küreselleşmesine daha hızlı katkı yapacaktır. Bu katkıda en büyük … Daha Fazlasını Oku

Türkiye İhracatçılar Meclisi

Gönderildiği yer: Makaleler | 0

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ, İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ VE YENİ BİR TEŞEBBÜS OLAN TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ Türkiye’de ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan ihracatçıları örgütlendirmek, işbirliğini geliştirmek ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak suretiyle 1993 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi kurulmuştur. … Daha Fazlasını Oku